Petri Dishes

100x100x20 Square Petri Dish

Unit Price: $189.68

100x15 Bi-Plate Petri Dish

Unit Price: $271.50

100x20 SUREGrip Petri Dish

Unit Price: $154.93

60x15 Petri Dish

Unit Price: $147.09

92x16 Petri Dish

Starting From $146.82

92x16 Petri Dish Sterile

Starting From $156.16

Absorbent Pad Petri Dishes

Starting From $199.76

Contact Plate

Starting From $160.68

Dish Petri 50x9 w/o pad 500/Case

Unit Price: $228.00

Petri Dish 100x10mm 750/Cs

Unit Price: $211.89

Petri Dish 100x15 500/Case

Unit Price: $126.61

Petri Dish 100 X 25 500/Case

Unit Price: $324.34

Petri Dish 150 X 15 100/Case

Unit Price: $105.92

Petri Dish 150 X 20 100/Case

Unit Price: $173.96

Petri Dish 35 X 10 500/Case

Unit Price: $204.36

Petri Dish Glass 100x15 12/Case

Unit Price: $112.73

Sterile Petri Dish

Starting From $134.00

Copyright © 2024, SciMart, All rights reserved.